Δισκάρια Πλαστικά

Περιγραφή

Ανατομικά δισκάρια μιας χρήσης από πλαστικό, διάτρητα, κατάλληλα για αποτύπωση.

Συσκευασία - Κωδικοί

  • Πλαστικό δισκάριο Άνω γνάθου – Νούμερα: Small, Medium, Large
  • Πλαστικό δισκάριο Κάτω γνάθου – Νούμερα: Small, Medium, Large.