Αντάπτορας Μετατροπής

Κατηγορία:

Περιγραφή

Αντάπτορας μετατροπής υποδοχής χειρολαβών από Borden σε Midwest ή από Midwest σε Borden.

Συσκευασία - Κωδικοί

Αντάπτορας Μετατροπής Borden σε Midwest (2 holes σε 4 holes).
Αντάπτορας Μετατροπής Midwest σε Borden (4 holes σε 2 holes).