Αερο-Υδροσύριγγα

Κατηγορία:

Περιγραφή

Τριπλή αερο-υδροσύριγγα με ακριβή έλεγχο αέρα και νερού και αποσπώμενο ρύγχος που κλιβανίζεται.

Συσκευασία - Κωδικοί

Αερο-Υδροσύριγγα το Τεμάχιο.